Home

Inloophuis De Rose-Linde

de huiskamerInloophuis De Rose-Linde is een open huis voor mensen met kanker en hun naasten en biedt, laagdrempelig, ondersteuning. Het aanbod van een Inloophuis wordt met name bepaald door de vraag vanuit de mensen zelf. Hun signalen komen terecht bij de vrijwilligers die het huis runnen. Deze vrijwilligers worden gesteund door de coördinator. Vrijwilligers werken als gastheer en gastvrouw, zij begeleiden activiteiten en zijn het centrale punt in de organisatie. De coördinator zorgt voor de planning, scholing, public relations, het organiseren van activiteiten etc.

Het Inloophuis biedt:
– tijd en aandacht;
– informatie en advies;
– lotgenotencontact;
– activiteiten;
– een “veilige” ontmoetingsplaats.

Geconfronteerd worden met kanker is een heftige ervaring, die veel verwarring teweegbrengt.

Reflectief schrijven is woorden geven aan wat er in je leeft.

Donderdag 15 maart 14.00 tot 16.00 uur. Inloop 13.30 uur.
Opgeven voor 9 maart via inloophuisderoselinde@gmail.com

Het Inloophuis werkt nauw samen met: