Home

Inloophuis De Rose-Linde

Inloophuis De Rose-Linde is een open huis voor mensen met kanker en hun naasten en biedt, laagdrempelig, ondersteuning. Het aanbod van een Inloophuis wordt met name bepaald door de vraag vanuit de mensen zelf. Hun signalen komen terecht bij de vrijwilligers die het huis runnen. Deze vrijwilligers worden gesteund door de coördinator. Vrijwilligers werken als gastheer en gastvrouw, zij begeleiden activiteiten en zijn het centrale punt in de organisatie. De coördinator zorgt voor de planning, scholing, public relations, het organiseren van activiteiten etc.

Het Inloophuis biedt:
– tijd en aandacht;
– informatie en advies;
– lotgenotencontact;
– activiteiten;
– een “veilige” ontmoetingsplaats.

Laatste nieuws

 • De nieuwe AKTIVITEITENKALENDER van inloophuis De Rose-Linde voor de maand oktober treft u nu al aan op onze Facebook-pagina. Vanaf 1 oktober a.s. kunt u alle aktiviteiten ook inzien onder het kopje 'kalender' op deze website ... Naast de maandelijkse Meditatie-Kring, wordt ook maandelijks een KOOK-WORKSHOP gegeven en wel door niemand minder dan Manuela van der Heijden van Heel Holland Bakt ... OKTOBER: BORSTKANKER MAAND: een van de initiatieven in deze komende maand komt van Marianne van Dijk. Zij schreef een boekje over haar eigen ziekteproces, van diagnose tot het oppakken van haar leven na de behandelingen. Zij beschrijft haar ervaringen in de hoop dat anderen daar iets aan hebben. Een deel van de opbrengst wil zij aan Pink Ribbon schenken. Voor meer informatie over het boekje 'Marathon zonder training' zie onze facebook-pagina ... LEZING 26 SEPTEMBER JL.: maandag 26 september jl. heeft Dr. Fabry, chirurg in het Bravis Ziekenhuis, een lezing gegeven in inloophuis De Rose-Linde over darmkanker. Hij vertelde over de noodzaak tot vroege opsporing en het daarbij behorende bevolkingsonderzoek. Wat is darmkanker eigenlijk en wat zijn de risico factoren? Wat zijn tegenwoordig de mogelijkheden van behandeling? Hij vertelde het e.e.a. over colonscopische operaties, de TEM procedure (transanale endoscopische microchirurgie) en de Robotchirurgie. Een lezing vindt eens per 2 maanden plaats in ons inloophuis. Mocht u zelf suggesties hebben voor een bepaald onderwerp, dan horen wij die graag van u.
 • Stand van zaken

  Het Inloophuis is elke dag geopend van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur. Op vrijdag zijn we alleen in de ochtenduren geopend.


  snelkeuze-afbeelding-1
  Het Inloophuis biedt:

  - tijd en aandacht;
  - informatie en advies;
  - lotgenotencontact;
  - activiteiten;
  - een “veilige” ontmoetingsplaats.

  snelkeuze-afbeelding-2
  Financiële ondersteuning

  Financiële middelen zijn nodig, zowel in de vorm van natura en geld. In eerste instantie voor de opzet en inrichting van het Inloophuis, daarna voor de jaarlijkse exploitatie.

  snelkeuze-afbeelding-3