Home

Inloophuis De Rose-Linde

de huiskamerInloophuis De Rose-Linde is een open huis voor mensen met kanker en hun naasten en biedt, laagdrempelig, ondersteuning. Het aanbod van een Inloophuis wordt met name bepaald door de vraag vanuit de mensen zelf. Hun signalen komen terecht bij de vrijwilligers die het huis runnen. Deze vrijwilligers worden gesteund door de coördinator. Vrijwilligers werken als gastheer en gastvrouw, zij begeleiden activiteiten en zijn het centrale punt in de organisatie. De coördinator zorgt voor de planning, scholing, public relations, het organiseren van activiteiten etc.

Het Inloophuis biedt:
– tijd en aandacht;
– informatie en advies;
– lotgenotencontact;
– activiteiten;
– een “veilige” ontmoetingsplaats.


Oktober is de maand waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor borstkanker.

 

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. Een knobbeltje in de borst is een van de meest voorkomende symptomen van borstkanker. Er zijn ook andere symptomen of veranderingen die kunnen wijzen op borstkanker. Bijvoorbeeld een ingetrokken tepel of deukjes, kuiltjes of putjes in de huid.

Om verdachte veranderingen te kunnen herkennen, is het belangrijk om je borsten regelmatig te bekijken. Zo merk je eventuele afwijkingen eerder op. Kijk hoe je dit zelf kunt doen op : https://www.pinkribbon.nl/over…/borstzelfonderzoek.html

Veel afwijkingen of symptomen in de borst zijn geen kanker maar wees wel alert. Ga bij twijfel altijd naar de huisarts.


Borstkankersymposium

Op 10 en 24 oktober aanstaande vindt voor de zesde maal het (online) Borstkankersymposium plaats. In verband met Covid19 wordt het symposium digitaal verzorgd.
Dit jaar is het centrale thema Grip op je Leven. Met een focus op de patiënt zelf maar ook het gezin, de partner, de kinderen en het werk worden uitgebreid besproken. Het online congres is zeker niet alleen voor de Borstkankerpatiënt interessant maar voor alle patiënten die door kanker zijn geraakt.
Tijdens het Borstkankersymposium worden voor mensen die geconfronteerd zijn met (borst)kanker vragen beantwoord. Hoe behoud ik grip op mijn leven als ik geconfronteerd wordt met kanker? Kan ik grip houden met uitgezaaide kanker. Hoe doe ik dat met mijn werk? Hoe kan ik grip houden op mijn vitaliteit, ook na de behandeling? Waar kan ik steun krijgen tijdens de behandeling en erna?
Het bijzondere van deze dag is dat deze door patiënten wordt georganiseerd met medewerking van artsen, therapeuten, re-integratie specialisten en niet te vergeten de ervaringsdeskundige zelf.
Dit jaar gaan de virtuele deuren op 10 en 24 oktober a.s. om 13.30 uur open en wordt het symposium gestart om 14.00 uur.
Beide dagen duren tot ongeveer 16.00 uur. Kijk voor meer informatie en het volledige programma kijk op https://borstkankersymposium.nl

 


Frédérique Assink heeft op donderdag 3 september op gepaste wijze afscheid genomen van bibliotheek West-Brabant. Ze mag van haar pensioen genieten.
Fréderiqué wilde graag in plaats van een persoonlijk cadeau een donatie voor inloophuis de Rose-Linde. Een bedrag van bijna € 1.100 is gedoneerd aan het inloophuis!
Bedankt Fréderiqué en alle donateurs! Wij zijn uiteraard ook blij en dankbaar dat Fréderiqué zich zal blijven inzetten als voorzitter van het bestuur van de Rose-Linde.
Nog een persoonlijk bericht van Fréderiqué:
Lieve (ex)collega’s, samenwerkingspartners, vrienden en familie, Ik wil jullie nogmaals bedanken dat jullie op mijn afscheid waren en voor wie er niet was, voor jullie fijne en hartelijke reacties.
Ik kijk terug op een prachtige periode bij Bibliotheek West-Brabant (en VANnU) en een heel mooi afscheid. Aan mijn wens om iets te geven voor Inloophuis de Rose-Linde is ruimschoots gehoor gegeven.
Er is bijna € 1.100 gedoneerd en daar ben ik heel erg blij mee. Los daarvan hebben jullie me ook persoonlijk enorm met cadeaus verwend. Ik wens jullie allemaal het allerbeste en wie weet tot ziens.
Hartelijke groet, Frédérique

 


Rose-Linde weer open!

Met ingang van vandaag (17 augustus) is het inloophuis weer volledig open. Openingstijden zijn:
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.30 uur.
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Wees van harte welkom!

Als u het inloophuis wilt bezoeken, vragen wij u om onderstaande hygiënemaatregelen in acht te nemen!

Zingen voor je Leven!

Ook dit jaar kun je weer deelnemen aan Zingen voor je leven!
Kijk op FB bij zingenvoorjelevenroosendaal of mail naar zvjlroosendaal@gmail.com

U bent uiteraard altijd van harte welkom voor een kopje koffie en thee!

 


5 mei was een dag om niet te vergeten!

Het jubileum is druk bezocht en wat zijn er mooie woorden gesproken. Dank aan iedereen voor zijn komst en dank aan alle vrijwilligers.


Onze gasten zijn zeer content over hetgeen wat de Rose-Linde biedt en komen graag terug. Ook het aantal nieuwe bezoeken neemt gestaag toe. Tegelijkertijd is gebleken uit een afstudeeropdracht van een Avans student dat het fenomeen Inloophuis en de Rose-Linde nog veel aan bekendheid kan winnen.

Als u ook nog niet bekend bent met het Inloophuis staat de deur van de Rose-Linde altijd open en zullen onze gastvrouwen u met open armen ontvangen.

Overigens kunnen wij door het succes van het inloophuis steeds nieuwe gastvrouwen/-heren plaatsen. Voor meer informatie kunt u mailen; inloophuisderoselinde@gmail.com

Kanker raakt niet alleen je lijf, maar heel je leven. Als oncologie Centrum willen we ondersteunen op alle leefgebieden waar kanker je raakt, oa werk.

Om de ondersteuning op dit leefgebied te vergroten, kunnen we (naast de aandacht en informatie die de life coaches hierover geven,) vanaf 30 maart  gebruik maken van een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO). Eén keer per maand zal de BACO op vrijdag spreekuur houden in het Oncologie centrum.

Een BACO is een bedrijfsarts gespecialiseerd in oncologie. Hij kan de expertise vanuit beide werelden samen brengen en zowel de bedrijfsarts als de behandelaar adviseren. De BACO is vanuit de klinische setting de intermediair. Dit geldt zeker bij complexe gezondheidsproblemen. Daarnaast zal de BACO zorg dragen voor de deskundigheidsbevordering van de life coaches mbt dit onderwerp.

Voor wie

De bedrijfsarts consulent oncologie is er voor werknemers zonder een bedrijfsarts of arbodienst (bijv. uitzendkrachten, zelfstandigen/ondernemers, uitzendkrachten, zzp-ers). Maar ook werknemers die wel aangesloten zijn bij een arbodienst/bedrijfsarts kunnen voor een advies bij de bedrijfsarts consulent oncologie terecht. Hierbij is het advies informerend en ondersteunend en dus niet bepalend.

Men kan  bij de consulent bedrijfsarts terecht met vragen over bijvoorbeeld:

  • Terugkeer in het arbeidsproces, start en opbouw in het werk (re-integratie), werken tijdens de behandeling, omgaan met beperkingen, functie bij specifieke problemen.
  • Het in balans houden van privé en werk, bewegen en revalidatie, aanvullende ondersteuning.
  • Wetgeving rond ziekte (sociale wetgeving, ziektewet, verplichtingen, Wet Verbetering Poortwachter, UWV)
  • Omgaan en contact houden met uw werkgever, eventueel kan contact worden opgenomen met de werkgever.

Een afspraak maken voor het spreekuur van de BACO kan via de life coach.

Het Inloophuis werkt nauw samen met: