Home

Inloophuis De Rose-Linde

de huiskamerInloophuis De Rose-Linde is een open huis voor mensen met kanker en hun naasten en biedt, laagdrempelig, ondersteuning. Het aanbod van een Inloophuis wordt met name bepaald door de vraag vanuit de mensen zelf. Hun signalen komen terecht bij de vrijwilligers die het huis runnen. Deze vrijwilligers worden gesteund door de coördinator. Vrijwilligers werken als gastheer en gastvrouw, zij begeleiden activiteiten en zijn het centrale punt in de organisatie. De coördinator zorgt voor de planning, scholing, public relations, het organiseren van activiteiten etc.

Het Inloophuis biedt:
– tijd en aandacht;
– informatie en advies;
– lotgenotencontact;
– activiteiten;
– een “veilige” ontmoetingsplaats.


DOOR CORONA VIRUS INLOOPHUIS DE ROSE-LINDE GESLOTEN, MAAR WEL BEREIKBAAR

 

Door het Corona virus waren wij genoodzaakt het Inloophuis tot nader orde te sluiten. Toch willen we voor eenieder die daar behoefte aan heeft telefonisch bereikbaar zijn.
Vanaf dinsdag 12 mei zijn wij op dinsdag – woensdag – en donderdagmorgen telefonisch bereikbaar van 10.00 – 12.00 uur. Er zijn dan vrijwilligers beschikbaar die u graag telefonisch te woord te staan.
Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 0165-751276, 06-83092986 of via inloophuisderoselinde@gmail.com.
We hopen natuurlijk u weer zo spoedig mogelijk te mogen verwelkomen in het Inloophuis.

 


Sluiting de Rose-Linde i.v.m. Coronavirus

Beste gasten en vrijwilligers,

In verband met de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus is besloten om Inloophuis de Rose-Linde met ingang van woensdag 11 maart 2020 tot nader order te sluiten voor alle activiteiten en bijeenkomsten. Zodra we meer weten stellen we u uiteraard op de hoogte! Volg de richtlijnen van het RIVM en zorg goed voor jezelf.

sluiting Rose-Linde


Vacature Coördinator Inloophuis

Coördinator Inloophuis 20202602-1


Zingen voor je Leven!

Ook dit jaar kun je weer deelnemen aan Zingen voor je leven!
Kijk op FB bij zingenvoorjelevenroosendaal of mail naar zvjlroosendaal@gmail.com

U bent uiteraard altijd van harte welkom voor een kopje koffie en thee!

 


5 mei was een dag om niet te vergeten!

Het jubileum is druk bezocht en wat zijn er mooie woorden gesproken. Dank aan iedereen voor zijn komst en dank aan alle vrijwilligers.


Onze gasten zijn zeer content over hetgeen wat de Rose-Linde biedt en komen graag terug. Ook het aantal nieuwe bezoeken neemt gestaag toe. Tegelijkertijd is gebleken uit een afstudeeropdracht van een Avans student dat het fenomeen Inloophuis en de Rose-Linde nog veel aan bekendheid kan winnen.

Als u ook nog niet bekend bent met het Inloophuis staat de deur van de Rose-Linde altijd open en zullen onze gastvrouwen u met open armen ontvangen.

Overigens kunnen wij door het succes van het inloophuis steeds nieuwe gastvrouwen/-heren plaatsen. Voor meer informatie kunt u mailen; inloophuisderoselinde@gmail.com

Kanker raakt niet alleen je lijf, maar heel je leven. Als oncologie Centrum willen we ondersteunen op alle leefgebieden waar kanker je raakt, oa werk.

Om de ondersteuning op dit leefgebied te vergroten, kunnen we (naast de aandacht en informatie die de life coaches hierover geven,) vanaf 30 maart  gebruik maken van een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO). Eén keer per maand zal de BACO op vrijdag spreekuur houden in het Oncologie centrum.

Een BACO is een bedrijfsarts gespecialiseerd in oncologie. Hij kan de expertise vanuit beide werelden samen brengen en zowel de bedrijfsarts als de behandelaar adviseren. De BACO is vanuit de klinische setting de intermediair. Dit geldt zeker bij complexe gezondheidsproblemen. Daarnaast zal de BACO zorg dragen voor de deskundigheidsbevordering van de life coaches mbt dit onderwerp.

Voor wie

De bedrijfsarts consulent oncologie is er voor werknemers zonder een bedrijfsarts of arbodienst (bijv. uitzendkrachten, zelfstandigen/ondernemers, uitzendkrachten, zzp-ers). Maar ook werknemers die wel aangesloten zijn bij een arbodienst/bedrijfsarts kunnen voor een advies bij de bedrijfsarts consulent oncologie terecht. Hierbij is het advies informerend en ondersteunend en dus niet bepalend.

Men kan  bij de consulent bedrijfsarts terecht met vragen over bijvoorbeeld:

  • Terugkeer in het arbeidsproces, start en opbouw in het werk (re-integratie), werken tijdens de behandeling, omgaan met beperkingen, functie bij specifieke problemen.
  • Het in balans houden van privé en werk, bewegen en revalidatie, aanvullende ondersteuning.
  • Wetgeving rond ziekte (sociale wetgeving, ziektewet, verplichtingen, Wet Verbetering Poortwachter, UWV)
  • Omgaan en contact houden met uw werkgever, eventueel kan contact worden opgenomen met de werkgever.

Een afspraak maken voor het spreekuur van de BACO kan via de life coach.

Het Inloophuis werkt nauw samen met: