Financiële ondersteuning

IMG_9542 IMG_9548

 

Verzoek om (financiële) ondersteuning

Financiële middelen zijn nodig, zowel in de vorm van natura en geld. In eerste instantie voor de opzet en inrichting van het Inloophuis, daarna voor de jaarlijkse exploitatie. We zullen alleen met vrijwilligers werken maar er zijn financiële middelen nodig om de huisvestingskosten te dekken, vrijwilligers te scholen, de kosten te betalen voor cursussen en ondersteunende middelen voor de opvang van patiënten, etc.

Het initiatief is mede geboren vanuit het Franciscus Ziekenhuis en de Stichting Groenhuysen, maar er zijn geen financiële verbanden en zijn er ook geen toezeggingen voor ondersteuning. De stichting zal zelf moeten zorgdragen voor de benodigde financiële middelen. Daarvoor doen wij graag een verzoek aan u om ons hiermee te helpen.

Nadere informatie en toelichting kan opgevraagd worden bij ondergetekende:
Karen Suijkerbuijk-Ader, coördinator Inloophuis De Rose-Linde, te bereiken via 0641282046
E-mail: inloophuisderoselinde@gmail.com

Bankrekening: NL29 RABO 0179 5650 60

Club van 100 website  In dit document kunt u meer lezen over de mogelijkheden De Rose-Linde financieel te ondersteunen. Download het document hier: Club van 100 aangepaste brief

schenkingsovk website Dit is een overeenkomst die u met het inloophuis kunt aangaan wanneer u een schenking wilt doen. U kunt dit document hier downloaden: periodieke schenkingsovk De Rose-Linde

 

IMG_9554 IMG_9555