Onze mensen

Onze mensen

Op dit moment bestaat het Algemeen Bestuur van de stichting (ANBI-status) uit de volgende personen:

Frédérique Assink          Voorzitter

André van Wesel            Penningmeester

Olav Posthumus             Secretaris

Annique Loukes             Lid

Marja Steeman               Lid

Peter Buijs                       Lid

Mariet Raatgever           Lid

Karen Suijkerbuijk-Ader, coördinator Inloophuis De Rose-Linde, te bereiken via 0641282046

Désirée Noteboom, planning (vrijwilligers en activiteiten)
Cees van Ginneken, contactpersoon registratie