Onze mensen

Onze mensen

Op dit moment bestaat het Algemeen Bestuur van de stichting (ANBI-status) uit de volgende personen:
Marja Steeman, voorzitter
Twan Havermans, penningmeester
Frédérique Assink, secretaris
Annique Loukes, lid
Olav Posthumus, lid

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:
Peter Buijs, directeur
Desirée Noteboom, coördinator vrijwilligers
Cees van Ginneken, registratiesysteem
Marja Steeman