Onze mensen

Onze mensen

Op dit moment bestaat het Algemeen Bestuur van de stichting (ANBI-status) uit de volgende personen:

Frédérique Assink          Voorzitter

André van Wesel            Penningmeester

Olav Posthumus             Secretaris

Annique Loukes             Lid

Marja Steeman               Lid

Peter Buijs                       Lid

Gerard Groenendijk      Lid

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:
Anita Schoone, coördinator
Désirée Noteboom, contactpersoon vrijwilligers en activiteiten
Cees van Ginneken, contactpersoon registratie