Onze mensen

Onze mensen

Op dit moment bestaat het Algemeen Bestuur van de stichting (ANBI-status) uit de volgende personen:

Frédérique Assink          Interim voorzitter

André van Wesel            Penningmeester

Olav Posthumus              Secretaris

Annique Loukes              Lid

Marja Steeman                Lid

Peter Buijs                      Lid

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:
Anita Schoone, coördinator
Désirée Noteboom, contactpersoon vrijwilligers en activiteiten
Cees van Ginneken, contactpersoon registratie